Евростат: Безработицата в България е намаляла през май

Тези оценки се основават на глобално използваното определение на МОТ, според което безработни са активно търсещите работа, готови да я започнат в кратки срокове